اخبار

توزیع بخشنامه عمومی در سطوح سازمان

نصب پوسترهای بهداشتی

انجام تست تب سنجی در ورودی سازمان

ضد عفونی کردن محیط کار و محوطه

ضد عفونی کردن سرویس های ایاب و ذهاب

ضد عفونی کردن محیط های عمومی و رستوران

انجام تست غربالگری CRP , CBC , ESR برای کلیه پرسنل

رعایت فاصله گذاری در رستوران

دیگر اقدامات از قبیل:

۱- توزیع قرص ویتامین D

۲- تکمیل پرسشنامه غربالگری بیماری کرونا

۳- افزایش تعداد سرویس ایاب و ذهاب در خصوص رعایت فاصله گذاری اجتماعی