دفتر مرکزی :

تهران – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد) خیابان شهید اکبری (مستوفی) خیابان ۱۵/۱ – پلاک ۱۰ – واحد ۷ – طبقه چهارم کد پستی : ۸۳۴۷۱-۱۴۳۳۷    

تلفن :۳-۸۸۱۰۳۵۴۲

فاکس : ۸۸۷۰۵۱۵۸

 

کارخانه :

ساوه – شهر صنعتی کاوه – خیابان ۲۲ – پلاک ۳۵ کدپستی :۵۷۸۹۵-۳۹۱۴۱ 

تلفن : ۰۸۶۴۲۳۴۵۰۳۴ ( ۱۰ خط )

فاکس: ۰۸۶۴۲۳۴۵۰۳۵

 

ایمیل ها :

 

ایمیل شرکت

info@parsulfite.ir

مدیریت کارخانه

fazli@parsulfite.ir

مدیریت فروش ( محصولات سیلیکاتی ) sarabi@parsulfite.ir
رئیس فروش ( محصولات سولفیتی ) hosseini@parsulfite.ir
کارشناس فروش ( محصولات سولفیتی )

m.benlad@parsulfite.ir

کارشناس صادرات

a.alidoost@parsulfite.ir