حضور در چهاردهمین نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران ۱۱ الی ۱۴ مهرماه سال ۱۳۹۷