حضور در یازدهمین نمایشگاه صنعت کاشی و سرامیک استان یزد و تجلیل از مدیر فصل نامه سرامیک ساختمان جناب آقای مهندس خدابخش و همسر گرامیشان به پاس زحمات و فعالیت مستمر این فصل نامه در صنعت سرامیک ایران