تحقیق و توسعه

 

واحد توسعه و تحقیق شرکت شیمیایی پارس سولفیت با همکاری واحد طراحی مهندسی ، آزمایشگاه پژوهش و کنترل کیفیت تلاشی پیگیر در جهت تکمیل سبد محصولات را آغاز نمود.

از دست آوردهای این واحد می توان به واحد تولید سدیم کوسیلیکات (با گرید های مختلف) اشاره کرد.

هم اکنون محصولات این واحد در خطوط تولید صنایع پودرهای شوینده و کاشی و سرامیک به عنوان جایگزین تری پلی فسفات در حال مصرف می باشد.

علاوه بر آن برقراری و تکمیل واحد تولید سیلیکات پتاسیم نیز حاصل تلاش تیم توسعه و تحقیق بوده که به زودی برای ارائه این محصول به مصرف کننده گان محترم راه اندازی می شود.

در حال حاضر شرکت شیمیایی پارس سولفیت طرح های جدید دیگری را در دست مطالعه دارد که هر کدام از آن ها گامی در جهت خودکفایی ایران عزیز بوده و  پس از تکمیل اعلام می گردند.

 

 


پارس سولفیت، سدیم متابی سولفیت، سدیم سولفیت، سدیم سولفیت کاتالیست، روانساز سرامیک، سدیم کوسیلیکات، سدیم سیلیکات، پودر شوینده، متابی سولفیت سدیم، سولفیت سدیم، سیلیکات سدیم، کوسیلیکات، دفلوکولنت، آب شیشه.