PS234-1

برای تهیه کلیه محصولات سرامیکی انواع کاشی ها چینی بهداشتی و ظروف دکوری وغیره…اولین مرحله تولید، آماده سازی مواد اولیه و تهیه دوغاب است.
دوغاب از مخلوط آب و مواد اولیه جامد بدست می آید.از مهمترین خواص یک دوغاب خوب سیالیت مناسب آن است. بدیهی است که افزایش مقدار آب در دوغاب اگرچه بر میزان سیالیت آن می افزاید اما سبب کاهش دانسیته و در نتیجه کاهش مواد خشک در آن می گردد که این امرضمن صرف انرژی بیشتر جهت حذف آب از سیستم، مقدار راندمان تولید را نیز می کاهد.برای رفع این نقیصه استفاده از روانسازها الزامی است.با استفاده از روانسازها می توان درصد آب را کم نمود و در نتیجه سبب صرف انرژی کمتر و راندمان بیشتر تولید گردید.
علاوه براین دوغابی که با کمک دفلوکولانت روانتر شده است تمایل کمتری به ته نشین شدن دارد.

عموما در انتخاب روانساز چندین اصول پایه در نظر گرفته می شود:

  • تحقیق در رابطه با مناسب ترین مواد روانساز یا مخلوط هایی که دوغاب را دفلوکوله می کنند
  • آنالیز منحنی های دی فلوکولاسیون در جهت تنظیم بهترین دامنه ویسکوزیته دوغاب برای مرحله اسپری و خشک کردن

تمامی اطلاعات فوق سبب ارزیابی و انتخاب بهترین روانساز می شود.بر این اساس  روانساز هایی در نظر گرفته شده اند که عمدتا مورد استفاده قرار گرفته و جزء کارآمدترین و موثرترین روانساز ها هستند و در نتیجه بر دیگر روانسازها ترجیح داده می شوند که دراین میان می توان نام PS234-1 را به عنوان روانسازی شاخص در کنار سدیم تری پلی فسفات قرار داد.

محصول PS234-1 علاوه بر اینکه به عنوان روانسازی موثر چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ اقتصادی قابلیت جایگزینی برای تمام روانسازها را دارا می باشد نیاز به مصرف سیلیکات به عنوان کمک ذوب و  binder را نیز مرتفع می سازد.در عین حال این محصول به صورت جامد و پودری است که این ویژگی حمل ونقل و نگهداری و مصرف آن را برای مصرف کننده تسهیل می کند.
PS234-1 به عنوان محصولی ۱۰۰% داخلی گامی بزرگ در جهت بی نیازی ایران عزیزاز واردات در این شاخه از صنعت محسوب می شود.

دریافت برگه آنالیز

دریافت فایل MSDS