سدیم بی سولفیت مایع

امکان ارائه بی سولفیت سدیم مایع نیز به مشتریان گرامی فراهم شده است.