سولفیت ها

شرکت شیمیایی پارس ­سولفیت با تولید سالیانه بیش از ۸۰۰۰ تن محصولات سولفیتی با کیفیت­ های منطبق بر استانداردهای بین ­المللی به عنوان بزرگ­ترین تولید کننده این محصولات در ایران مطرح می­باشد.

انواع سولفیت­ های تولیدی در مجموعه شیمیایی پارس­ سولفیت:

  • سدیم متابی سولفیت (Na2S2O5) در گریدهای غذایی و صنعتی
  • سدیم سولفیت (Na2SO3) در گریدهای غذایی، صنعتی و عکاسی
  • سدیم سولفیت کاتالیست (PS-OX)