سدیم سولفیت

سدیم سولفیت به صورت مایع تهیه شده است و سپس جهت تغلیظ و جداسازی کریستال از محلول، دو دستگاه forced circulation crystalizer ،که به صورت پیوسته (continous) کار می کنند، استفاده می شود.با استفاده از این روش ،که تکنولوژی آن اکنون در اختیار پارس سولفیت است ،می توان ار اکثر محلول های معدنی،با دادن کمی تغییرات ،کریستال های ان را استخراج کرد.
کریستالهای استخراج شده پس از طی مراحلی،در نهایت وارد خشک کن مخصوص شده و به سیستم بسته بندی منتقل می شود.
این محصول نیز همانند متابی سولفیت سدیم، در سه گرید متفاوت به بازار مصرف عرضه می گردد.

نمونه هایی از کاربردهای سولفیت سدیم در صنعت عبارتند از:

  1. به عنوان حذف کننده اکسیژن در دیگ های بخار و برج های خنک کننده (oxygen scavenger)
  2. در صنایع غذایی به عنوان نگهدارنده
  3. در صنایع عکاسی برای جلوگیری از اکسیداسیون داروی ظهور
  4. در صنایع کلر-آلکالی برای خنثی سازی زیادی کلرین
  5. در صنایع نظامی برای تولید T.N.T
  6. در صنایع لاستیک سازی برای پایدار ساری لاتکس
  7. در صنایع شیمیایی و دارویی برای تولید تیوسولفات سدیم و سولفوسوکسینات

دریافت برگه آنالیز 

دریافت فایل MSDS


پارس سولفیت، سدیم متابی سولفیت، سدیم سولفیت، سدیم سولفیت کاتالیست، روانساز سرامیک، سدیم کوسیلیکات، سدیم سیلیکات، پودر شوینده، متابی سولفیت سدیم، سولفیت سدیم، سیلیکات سدیم، کوسیلیکات، دفلوکولنت، آب شیشه.