چسب های سیلیکاتی

  • چسب کارتن

چسب­ های کارتن تولیدی این شرکت به صورت محلول­ های کاملا شفاف، بدون رسوبات و با قابلیت تنظیم میزان چسبندگی تولید و عرضه می­گردد.

  • چسب مقوا

این چسب ­ها به عنوان جایگزینی مناسب برای چسب­ های پلی ونیل استات (P.V.A) مطرح گردیده و به سبب کاهش چشم­گیر هزینه تمام شده مورد استقبال قرار گرفته­ اند.


پارس سولفیت، سدیم متابی سولفیت، سدیم سولفیت، سدیم سولفیت کاتالیست، روانساز سرامیک، سدیم کوسیلیکات، سدیم سیلیکات، پودر شوینده، متابی سولفیت سدیم، سولفیت سدیم، سیلیکات سدیم، کوسیلیکات، دفلوکولنت، آب شیشه.