بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز، پالایش وپتروشیمی