دوازدهمین نمایشگاه صنعت کاشی و سرامیک استان یزد

حضور در دوازدهمین نمایشگاه صنعت کاشی و سرامیک استان یزد – ۱۳۹۸

زمان : ۲۸ آذر ماه الی ۱ دی ماه ۱۳۹۸

مکان : محل دائمی نمایشگاه استان یزد – غرفه شماره ۲۳