حضور در نمایشگاه صنعت کاشی و سرامیک استان یزد آذرماه ۱۳۹۵

شرکت شیمیایی پارس سولفیت در آذر ماه سال ۱۳۹۵ با حضور چشم گیر خود در نمایشگاه صنعت کاشی و سرامیک استان یزد موفق به دریافت تندیس برترین غرفه در نمایشگاه گردید