بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران-سال ۱۳۹۶

شرکت شیمیایی پارس سولفیت در بیست و دومین نمایشگاه نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی شرکت می کند .

شماره سالن و غرفه متعاقبا اعلام می گردد .