روانسازهای سرامیکی

روانسازهای تولیدی شرکت پارس ­سولفیت در گریدهای مختلف عرضه گردیده و به سبب کارآمدی فوق ­العاده به عنوان معتبرترین روانسازهای مورد مصرف در صنایع مختلف کشور خصوصا صنایع کاشی و سرامیک شناخته شده اند.

این محصولات در دو خانواده PS و PSL عرضه گردیده و به سبب ویژگی ­هایی چون:

  • تنوع فرمولی گسترده به منظور ایجاد روانسازی مناسب در آب و خاک­ های مختلف
  • ایجاد روانسازی موثر با حداقل مصرف روانساز
  • یکنواختی کیفیت روانسازهای تولیدی
  • عدم کلوخه شدن و حفظ خواص فیزیکی و شیمیایی در زمان­ های طولانی
  • قابلیت کنترل و حذف اثرگذاری کاتیون­ های مزاحم آب در فرآیند روانسازی

به انتخاب اول مشتریان تبدیل گردیده اند.


پارس سولفیت، سدیم متابی سولفیت، سدیم سولفیت، سدیم سولفیت کاتالیست، روانساز سرامیک، سدیم کوسیلیکات، سدیم سیلیکات، پودر شوینده، متابی سولفیت سدیم، سولفیت سدیم، سیلیکات سدیم، کوسیلیکات، دفلوکولنت، آب شیشه.