دریافت لوح تقدیر از سازمان غذا و دارو

دریافت لوح تقدیر از سازمان غذا و دارو و کسب امتیاز prps بالا